סבום-נים לואיס סחנובצקי

חגורה שחורה דאן V

סבום-נים בריאן סחנובצקי

חגורה שחורה דאן IV

סבום אלכס סחנובצקי

חגורה שחורה דאן III

בו-סבום אלן סחנובצקי

חגורה שחורה דאן II

בו-סבום רון-אל אמויאל

חגורה שחורה דאן II

בו-סבום גידו סחנובצקי

חגורה שחורה דאן II

בו-סבום שרון טמיס

חגורה שחורה דאן II