קוריאנית

עברית

אנגלית

TAE

רגל

FOOT

KWON

יד

HAND

DO

דרך

WAY-ROAD

SABUM

מדריך

INSTURCTOR

DOJANG

אולם

GYMNASIUM

DOBOK

מדים

UNIFORM

TI

חגורה

BELT

JETA

תלמיד

STUDENT

TUL

סדרה

PATTERN

CHARYOT

הקשב

ATTENTION

KYONG -YE

קידה

BOW

CHUMBI

מוכן

READY

SIJAK

התחל

START

GOMAN

עצור

STOP

HANA

אחת

ONE

DOOL

שתיים

TWO

SET

שלוש

THREE

NET

ארבע

FOUR

TASUT

חמש

FIVE

YAUSUT

שש

SIX

ILGOP

שבע

SEVEN

YAUDUL

שמונה

EIGHT

AHOPE

תשע

NINE

YAUL

עשר

TEN

ILL

ראשון

FIRST

YEE

שני

SECOND

SAM

שלישי

THIRD

SAH

רביעי

FOURTH

OH

חמישי

FIFTH

YOOK

שישי

SIXTH

CHIL

שביעי

SEVENTH

PAL

שמיני

EIGHTH

KOO

תשעי

NINTH

SHIB

עשירי

TENTH

MOA

סגור

CLOSED

CHUKYO

עילית/עולה

RISING

AN

פנים

INSIDE

BAKAT

חוץ

OUTSIDE

ANURO

פנימה

INWARD

BAKURO

החוצה

OUTWARD

OLLYO

מעלה

UPWARD

NAERYO

מטה

DOWNWARD

NAPUNDE

גבוה

HIGH

KAHUNDE

אמצעי

MIDDLE

NAJUNDE

נמוך

LOW

AP

קדמי

FRONT

YOP

צד

SIDE

DWIT

אחורי

BACK

DUIRO DORA

הסתובב

TURN

TWIMYO

במעוף

FLYING

TWIGI

בקפיצה

JUMPING

SOGI

עמידה

STANCE

MAKI

חסימה

BLOCK

TERIGI

מכה

STRIKE

JIRUGI

מכת אגרוף

PUNCH

GUNNUN

הליכה

WALKING

ANNUN

ישיבה

SITTING

NIUNJA

עמידת L

L STANCE

GOJUNG

עמידת L רחבה

FIXED

KYOCHA

עמידת X

X STANCE

GUBURYO

בכפיפה

BENDING

JAYO MATSUKI

קרב חופשי

FREE SPARRING

BAN JAYO MATSUKI

קרב חצי חופשי

SEMI FREE SPARRING

ILLBO MATSUKI

קרב בצעד אחד

ONE STEP SPARRING

YEEBO MATSUKI

קרב בשני צעדים

TWO STEPS SPARRING

SAMBO MATSUKI

קרב בשלושה צעדים

THREE STEPS SPARRING

DWIT BAL

רגל אחורית

REAR FOOT

PALMOK

זרוע

FOREARM

AP JOOMOK

אגרוף

FOREFIST

DUNG JOOMOK

גב אגרוף

BACKFIST

YOP JOOMOK

אגרוף צד

SIDE FIST

PYON JOOMOK

כרית כף היד

HEEL OF THE PALM

SONKAL

כף היד כמו סכין

KNIFE HAND

SONKUP

קצות האצבעות

FINGER TIPS

PALKUP

מרפק

ELBOW

AP GUMCHI

כרית כף הרגל

BALL OF FOOT

BALKAL

כף הרגל כמו חרב

FOOT SWORD

BALTUNG

גב כף הרגל

INSTEP

DWICHOOK

עקב

HEEL

DWIT GUMCHI

בסיס העקב

BASE OF HEEL

MURUP

ברך

KNEE

APCHA BUSIGI

בעיטה קדמית

FRONT SNAP KICK

DOLLYO CHAGI

בעיטה בסיבוב

TURNING KICK

YOP CHA JIRUGI

בעיטה לצד

SIDE PIERCING KICK

DWITCHA JIRUGI

בעיטה אחורית

BACK PIERCING KICK

NAERYO CHAGUI

בעיטה כלפי מטה

DOWNWARD KICK

BANDAE DOLLYO CHAGI

בעיטה בסיבוב לאחור

REVERSE TURNING KICK

GOLCHA CHAGI

בעיטה בוו

HOOK KICK

BANDAE DOLLYO GORO CHAGI

בעיטה בוו לאחור

REVERSE HOOK KICK

APCHA OLLIGI

בעיטה כלפי מעלה

FRONT RISING KICK

BANDAL CHAGI

בעיטה בקשת

CRESCENT KICK