קוריאנית
עברית
אנגלית
TAE
רגל
FOOT
KWON
יד
HAND
DO
דרך
WAY-ROAD
SABUM
מדריך
INSTURCTOR
DOJANG
אולם
GYMNASIUM
DOBOK
מדים
UNIFORM
TI
חגורה
BELT
JETA
תלמיד
STUDENT
TUL
סדרה
PATTERN
CHARYOT
הקשב
ATTENTION
KYONG -YE
קידה
BOW
CHUMBI
מוכן
READY
SIJAK
התחל
START
GOMAN
עצור
STOP
HANA
אחת
ONE
DOOL
שתיים
TWO
SET
שלוש
THREE
NET
ארבע
FOUR
TASUT
חמש
FIVE
YAUSUT
שש
SIX
ILGOP
שבע
SEVEN
YAUDUL
שמונה
EIGHT
AHOPE
תשע
NINE
YAUL
עשר
TEN
ILL
ראשון
FIRST
YEE
שני
SECOND
SAM
שלישי
THIRD
SAH
רביעי
FOURTH
OH
חמישי
FIFTH
YOOK
שישי
SIXTH
CHIL
שביעי
SEVENTH
PAL
שמיני
EIGHTH
KOO
תשעי
NINTH
SHIB
עשירי
TENTH
MOA
סגור
CLOSED
CHUKYO
עילית/עולה
RISING
AN
פנים
INSIDE
BAKAT
חוץ
OUTSIDE
ANURO
פנימה
INWARD
BAKURO
החוצה
OUTWARD
OLLYO
מעלה
UPWARD
NAERYO
מטה
DOWNWARD
NAPUNDE
גבוה
HIGH
KAHUNDE
אמצעי
MIDDLE
NAJUNDE
נמוך
LOW
AP
קדמי
FRONT
YOP
צד
SIDE
DWIT
אחורי
BACK
DUIRO DORA
הסתובב
TURN
TWIMYO
במעוף
FLYING
TWIGI
בקפיצה
JUMPING
SOGI
עמידה
STANCE
MAKI
חסימה
BLOCK
TERIGI
מכה
STRIKE
JIRUGI
מכת אגרוף
PUNCH
GUNNUN
הליכה
WALKING
ANNUN
ישיבה
SITTING
NIUNJA
עמידת L
L STANCE
GOJUNG
עמידת L רחבה
FIXED
KYOCHA
עמידת X
X STANCE
GUBURYO
בכפיפה
BENDING
JAYO MATSUKI
קרב חופשי
FREE SPARRING
BAN JAYO MATSUKI
קרב חצי חופשי
SEMI FREE SPARRING
ILLBO MATSUKI
קרב בצעד אחד
ONE STEP SPARRING
YEEBO MATSUKI
קרב בשני צעדים
TWO STEPS SPARRING
SAMBO MATSUKI
קרב בשלושה צעדים
THREE STEPS SPARRING
DWIT BAL
רגל אחורית
REAR FOOT
PALMOK
זרוע
FOREARM
AP JOOMOK
אגרוף
FOREFIST
DUNG JOOMOK
גב אגרוף
BACKFIST
YOP JOOMOK
אגרוף צד
SIDE FIST
PYON JOOMOK
כרית כף היד
HEEL OF THE PALM
SONKAL
 כף היד כמו סכין
KNIFE HAND
SONKUP
קצות האצבעות
FINGER TIPS
PALKUP
מרפק
ELBOW
AP GUMCHI
כרית כף הרגל
BALL OF FOOT
BALKAL
כף הרגל כמו חרב
FOOT SWORD
BALTUNG
גב כף הרגל
INSTEP
DWICHOOK
עקב
HEEL
DWIT GUMCHI
בסיס העקב
BASE OF HEEL
MURUP
ברך
KNEE
APCHA BUSIGI
בעיטה קדמית
FRONT SNAP KICK
DOLLYO CHAGI
בעיטה בסיבוב
TURNING KICK
YOP CHA JIRUGI
בעיטה לצד
SIDE PIERCING KICK
DWITCHA JIRUGI
בעיטה אחורית
BACK PIERCING KICK
NAERYO CHAGUI
בעיטה כלפי מטה
DOWNWARD KICK
BANDAE DOLLYO CHAGI
בעיטה בסיבוב לאחור
REVERSE TURNING KICK
GOLCHA CHAGI
בעיטה בוו
HOOK KICK
BANDAE DOLLYO GORO CHAGI
בעיטה בוו לאחור
REVERSE HOOK KICK
APCHA OLLIGI
בעיטה כלפי מעלה
FRONT RISING KICK
BANDAL CHAGI
בעיטה בקשת
CRESCENT KICK

מילון מונחים

קוריאנית
עברית
אנגלית
TAE
רגל
FOOT
KWON
יד
HAND
DO
דרך
WAY-ROAD
SABUM
מדריך
INSTURCTOR
DOJANG
אולם
GYMNASIUM
DOBOK
מדים
UNIFORM
TI
חגורה
BELT
JETA
תלמיד
STUDENT
TUL
סדרה
PATTERN
CHARYOT
הקשב
ATTENTION
KYONG -YE
קידה
BOW
CHUMBI
מוכן
READY
SIJAK
התחל
START
GOMAN
עצור
STOP
HANA
אחת
ONE
DOOL
שתיים
TWO
SET
שלוש
THREE
NET
ארבע
FOUR
TASUT
חמש
FIVE
YAUSUT
שש
SIX
ILGOP
שבע
SEVEN
YAUDUL
שמונה
EIGHT
AHOPE
תשע
NINE
YAUL
עשר
TEN
ILL
ראשון
FIRST
YEE
שני
SECOND
SAM
שלישי
THIRD
SAH
רביעי
FOURTH
OH
חמישי
FIFTH
YOOK
שישי
SIXTH
CHIL
שביעי
SEVENTH
PAL
שמיני
EIGHTH
KOO
תשעי
NINTH
SHIB
עשירי
TENTH
MOA
סגור
CLOSED
CHUKYO
עילית/עולה
RISING
AN
פנים
INSIDE
BAKAT
חוץ
OUTSIDE
ANURO
פנימה
INWARD
BAKURO
החוצה
OUTWARD
OLLYO
מעלה
UPWARD
NAERYO
מטה
DOWNWARD
NAPUNDE
גבוה
HIGH
KAHUNDE
אמצעי
MIDDLE
NAJUNDE
נמוך
LOW
AP
קדמי
FRONT
YOP
צד
SIDE
DWIT
אחורי
BACK
DUIRO DORA
הסתובב
TURN
TWIMYO
במעוף
FLYING
TWIGI
בקפיצה
JUMPING
SOGI
עמידה
STANCE
MAKI
חסימה
BLOCK
TERIGI
מכה
STRIKE
JIRUGI
מכת אגרוף
PUNCH
GUNNUN
הליכה
WALKING
ANNUN
ישיבה
SITTING
NIUNJA
עמידת L
L STANCE
GOJUNG
עמידת L רחבה
FIXED
KYOCHA
עמידת X
X STANCE
GUBURYO
בכפיפה
BENDING
JAYO MATSUKI
קרב חופשי
FREE SPARRING
BAN JAYO MATSUKI
קרב חצי חופשי
SEMI FREE SPARRING
ILLBO MATSUKI
קרב בצעד אחד
ONE STEP SPARRING
YEEBO MATSUKI
קרב בשני צעדים
TWO STEPS SPARRING
SAMBO MATSUKI
קרב בשלושה צעדים
THREE STEPS SPARRING
DWIT BAL
רגל אחורית
REAR FOOT
PALMOK
זרוע
FOREARM
AP JOOMOK
אגרוף
FOREFIST
DUNG JOOMOK
גב אגרוף
BACKFIST
YOP JOOMOK
אגרוף צד
SIDE FIST
PYON JOOMOK
כרית כף היד
HEEL OF THE PALM
SONKAL
 כף היד כמו סכין
KNIFE HAND
SONKUP
קצות האצבעות
FINGER TIPS
PALKUP
מרפק
ELBOW
AP GUMCHI
כרית כף הרגל
BALL OF FOOT
BALKAL
כף הרגל כמו חרב
FOOT SWORD
BALTUNG
גב כף הרגל
INSTEP
DWICHOOK
עקב
HEEL
DWIT GUMCHI
בסיס העקב
BASE OF HEEL
MURUP
ברך
KNEE
APCHA BUSIGI
בעיטה קדמית
FRONT SNAP KICK
DOLLYO CHAGI
בעיטה בסיבוב
TURNING KICK
YOP CHA JIRUGI
בעיטה לצד
SIDE PIERCING KICK
DWITCHA JIRUGI
בעיטה אחורית
BACK PIERCING KICK
NAERYO CHAGUI
בעיטה כלפי מטה
DOWNWARD KICK
BANDAE DOLLYO CHAGI
בעיטה בסיבוב לאחור
REVERSE TURNING KICK
GOLCHA CHAGI
בעיטה בוו
HOOK KICK
BANDAE DOLLYO GORO CHAGI
בעיטה בוו לאחור
REVERSE HOOK KICK
APCHA OLLIGI
בעיטה כלפי מעלה
FRONT RISING KICK
BANDAL CHAGI
בעיטה בקשת
CRESCENT KICK
 
 
 
 
 
 
טלפון

מופע טאיקוון-דו ITF
לעיני 8,500 צופים ! 

פרומו טאיקוון-דו ITF
בואו להתאמן יחד איתנו !

 
 
 
 
 
 
© Taekwon-Do ITF Israeli Center. All Rights Reserved. Design by alexsajno